คอร์สใหม่!

Image of Teacher Eim คอร์สTenseภาษาอังกฤษ
5/5

คำกริยามีอะไรบ้าง
What is a Verb?

คำกริยามีอะไรบ้าง What is a Verb? Image

Table of Contents

Main Verb - กริยาหลัก

โพสต์นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคำกริยา Verb คือ คำกริยาที่แสดงถึง การกระทำของประธานซึ่งประธานส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นพวกคำนาม ก็คือ คน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่ หรือเป็นคำสรรพนามที่เป็นคำใช้เรียกแทนคำนาม เขาจะเอามาตั้งเป็นประธานซึ่งเหมือนกับในภาษาไทยเลย และหลังจากประธานก็จะต้องมีกริยาตามหลังนั่นคือสิ่งที่เราจะพูดถึงในโพสต์นี้

คำกริยาแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆที่จำง่าย คือ

1. คำกริยาหลัก หรือภาษาอังกฤษคือ Main Verb เป็นคำกิริยาที่บ่งบอกการกระทำนั้นๆ มันมีทั้งเป็นรูปแบบของการเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวและเป็นคำกิริยาที่แสดงสภาวะความรู้สึกนึกคิดหรือความเป็นอยู่ก็ได้ซึ่งถือว่าเป็นกริยาที่เป็นนามธรรมนั่นเอง คำกริยาเหล่านี้เมื่อตามหลังประธานแล้วก็จะต้องผันไปตามโครงสร้างของประธานและโครงสร้างของ Tense ซึ่งหมายความว่าผันไปตามอดีตปัจจุบันและอนาคต

ตัวอย่างคำกริยา

 • eat, run, walk, drink,

2. คำกริยาช่วย ภาษาอังกฤษเรียกว่า Auxiliary Verb และ Modal Verb  ซึ่งคำเหล่านี้คือคำกริยาที่เข้ามาเสริมกริยาหลักเพื่อขยายความให้กว้างขึ้นและยังนำมาใช้ในการสร้างประโยคปฎิเสธและประโยคคำถาม

ตัวอย่างคำกริยาช่วย

 • Verb to be: is am are was were
 • Verb to do: do does did
 • Verb to have: have has had

ขอบอกเลยว่าคำกริยาเนี่ยถือเป็นเรื่องที่เราต้องอยู่กับมันบ่อยๆ เพราะตัวนี้แหละที่จะผันไปตามกาลเวลา ซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ย สำคัญที่ตรงนี้เลย ครูอิ๋มไม่บอกว่ายากที่สุดแต่ว่า เป็นเรื่องที่ใช้เวลาเรียนเยอะที่สุดกว่าจะแม่นจริงๆ

คอร์สใหม่!

Image of Teacher Eim คอร์สTenseภาษาอังกฤษ
5/5
Image Definition of a Main Verb

ในส่วนนี้เราจะพูดถึงเพียงกริยาหลัก หรือ Main Verb เท่านั้นซึ่งเป็น เบสิคที่สุด คือการพูดถึงเรื่องสิ่งที่เราทำทุกวันเป็นประจำ

เราสามารถตั้งคำถามถามฝรั่งได้ว่า What do you do every day? คุณทำอะไรบ้างในทุกวัน

คำกริยาส่วนใหญ่จะใช้

 • get up ตื่นลุกออกจากเตียง
 • eat กิน
 • drink ดื่ม
 • work ทำงาน
 • sleep นอน
Image Examples of Main Verb

เรามาดูตัวอย่างประโยคที่ใช้ คำกริยาเหล่านี้กัน

Image Examples of Main Verb Part 2

วิธีการใช้ a (อ่ะ) คือใช้นำหน้าพยัญชนะได้เลย

วิธีการใช้ an (แอ่น) คือใช้นำหน้าสระในภาษาอังกฤษ สระในภาษาอังกฤษได้แก่ a,e,i,o,u ก็คือมันจะออกเสียง อ.อ่าง แบบสระในภาษาไทย เช่นอะอาอิอีอุอู เอะเอ แอะแอ เป็นต้น ดังนั้นถ้าเกิดภาษาอังกฤษอ่านแล้วออกเสียง อ.อ่าง แต่ไม่ได้เริ่มต้นด้วย a,e,i,o,u ก็จะต้องใช้ an นำหน้าเหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่นคำว่า hour (อาวเวอะ) แปลว่า ชั่วโมง

 ตัวอย่างคำที่ใช้คำนำหน้า an

 • An apple
 • And orange
 • An ant
 • An umbrella

คำนำหน้านามสองคำนี้จะนิยมใช้นำหน้าคำนามทั่วไปหรือ Common Noun เพราะว่าไม่เป็นสิ่งทั่วๆไปไม่เจาะจง

Subject Verb Agreement - ประธาน กริยาสอดคล้อง

อย่างที่บอกไปว่า การจะเติมกริยานั้นจะต้องทำให้สอดคล้องกับประธานด้วยนั่นหมายความว่าหากประธานเป็นเอกพจน์มีแค่คนเดียว สิ่งเดียวหรือประธานเป็นพหูพจน์ที่มีมากกว่าหนึ่ง การเสริมกริยานั้นก็จะต้องทำให้สอดคล้องกับตัวประธานด้วย เป็นเรื่องที่คนเขียนผิดบ่อยที่สุด แล้วก็ลืมบ่อยที่สุดด้วย ดังนั้นเราจะต้องระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษ

เรามาดูตารางที่ให้มาด้านล่างนี้นะคะ เราจะมาพูดถึงประธานที่มีเพียงหนึ่งคนหนึ่งเดียวก่อนนะซึ่งเราเรียนไปแล้วว่าประธานเหล่านี้คืออะไรบ้าง 

Image Examples of Subject Verb Agreement

หลังจากที่เห็นตัวอย่างแล้วก็จะพดูได้ว่าคำกริยานั้นเติม s และ es ตามหลังคำกริยาเรานั้นเห็นแบบนี้ใครคล้ายกับคำนามที่เอาไว้เติม s และ es ที่บอกคำนามนั้นๆ ว่ามีมากกว่าหนึ่ง แต่ความหมายของคำกริยาไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติม ไม่ได้หมายความว่า มีการกระทำหลายอย่าง แต่จะเติม s และ es ที่กริยา ถ้าหากประธานเป็นเอกพจน์เท่านั้น

ครูอิ๋มมีหลักการเติม S ที่คำกริยาดังนี้

Image When to use Subject Verb Agreement 2

ส่วนประธานที่เป็พหูพจน์นั้นหรือมีมากกว่าหนึ่งอยู่แล้ว คำกริยาที่ตามหลังประธานนั้นก็จะไม่เติม s หรือ es อันนี้เราพูดถึง Tense ที่บ่งบอกว่าเกิดขึ้นในปัจจุบันอยู่นะเพราะเป็นสิ่งที่เราใช้มากที่สุด ดังนั้นตัวอย่างที่ให้มาก็จะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับปัจจุบันและเป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องเรียน

Image More examples of Subject Verb Agreement

เรามาลองฝึก ประโยคที่ว่า How can you improve your English? คุณสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงภาษาอังกฤษของคุณได้อย่างไรบ้าง

Image English sentences of Subject Verb Agreement 4

Verb to be - กริยา เป็น, อยู่, คือ

ส่วนใหญ่แล้ว is, am, are จะเอามาเป็นคำกริยาที่ตามหลังประธานเพื่อขยายประธานว่าประธานมีลักษณะเป็นอย่างไร หรือ เป็นใคร อยู่ที่ไหน ไม่ได้บอกว่าประธานกำลังทำอะไรเหมือนกับ กริยาหลัก คือเอามาเป็นกริยาช่วยเสริมเฉยๆ แต่ใช้บ่อยมากๆ

หลักการใช้ก็ต้องดูประธานเป็นหลักเหมือนกับประธานเอกพจน์หรือพหูพจน์ และก็เลือก Verb to be ให้ถูกต้อง

ภาษาอังกฤษนั้น ต้องดูที่ประธาน ดูที่ว่าเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ ดูที่กาลเวลาหรือ Tense

Image Definition Very to be (is am are)

คำกริยาช่วยที่เราจะพูดถึงก่อนเลยคือ

Verb to be คือ is, am, are (เป็น,อยู่, คือ) เวลาแปลจะเลือกเอาคำใดคำหนึ่งมาแปลให้ได้ใจความมากกว่า เช่น I am a student. แปลว่า ฉันเป็นนักเรียน หรือฉันคือนักเรียน แต่จะแปลฉันอยู่นักเรียน มันก็จะดูตลกๆและไม่ได้ความหมาย เราก็จะเลือก ฉันเป็น/คือนักเรียน เป็นความหมายเหมาะสมที่สุด

Image Example sentences of Verb to be (is am are) 2

Verb Contractions - คำกริยาแบบย่อ

คราวนี้เรามาต่อกันที่การทำคำกริยา verb to be ให้เป็นตัวย่อ เพราะส่วนใหญ่ในการพูดนั้นเขาจะพูดเป็นแบบย่อมากกว่า เราเรียกกริยาตัวนั้นว่า Verb Contractions

Image Examples of Verb Contractions

ตัวอย่างประโยค

What are you like? คุณมีลักษณะเป็นอย่างไร คุณเป็นคนแบบไหนกันเนี่ยนั่นแหละ แตกต่างกับ What do you like ? ที่แปลว่าคุณชอบอะไร ดูให้ดีนะ ต่างแค่คำกริยาช่วยไม่เหมือนกัน ก็แปลต่างกันไป

การตอบคือ เราจะมีประธานตามด้วย Verb to be  และบอกลักษณะตัวเราหรือคนๆนั้นที่เราพูดถึง เช่น beautiful สวย , smart เก่ง, hard-working ขยัน เป็นต้น ซึ่งคำเหล่านี้เป็นคำคุณศัพท์บอกลักษณะของคำนามหรือประธานนั้นๆ เราสามารถไปทำความเข้าใจได้ที่เรื่องของ Adjective

Image English sentence examples with Verb Contractions Part 2

Ving - คำกริยาเติม ing

เราจะมาเรียนรู้ กริยาอีกรูปแบบนึง ที่เติม –ing ตามหลังคำกริยานั้น

Image How to use Verb -ing

Ving จะถูกใช้ตามหลัง Verb to be เช่น I am talking. (ฉันกำลังพูดคุย) เราจะไม่ใช้ตามหลัง ประธานเลย เช่น I eating. ประโยคนี้ถือว่าผิดแกรมม่าอย่างแท้จริง เพราะขาด Verb to be ไป ประโยคที่ถูกต้อง คือ I am eating. คือจะใช้คู่กันเสมอ Tense ที่พูดถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น ณ ขณะที่พูด หรือ Present Continuous นั่นเอง

แต่อย่างไรก็ตาม Ving สามารถใช้เป็นคำนามได้เช่นกัน โดยการเติม -ing ที่คำกริยา จะทำให้แปลว่า การ__ , ความ__

 • เช่น eat (กิน) –> eating (การกิน)
 • meet (พบ, เจอ) –> meeting (การพบปะ, ประชุม)

ประโยคตัวอย่างมีดังนี้

Image How to use Verb -ing Examples Sentences

Verb to do - คำกริยา do / does

กริยาช่วยที่สำคัญอีกตัวนึงคือ Verb to do ซึ่งได้แก่ do does และถ้าเป็นอดีตผ่านไปแล้วเราจะใช้คำว่า did แทน แต่เรามาพูดถึง do does ที่เป็นปัจจุบันกัน

เรามาดูกันว่า do does คืออะไรและใช้แตกต่างกันอย่างไร

Image Definition of Verb to Do
Image Examples of Verb to Do in English Grammar

Verb to have - คำกริยา have / has

กริยาช่วยอีกกลุ่มหนึ่งที่สำคัญคือ Verb to have ซึ่งถ้าเป็นกริยาแท้ส่วนใหญ่แล้วเราจะแปลว่า มี ซึ่งอันนี้ทุกคนก็คงจะพอรู้มาบ้างอยู่แล้ว จริงๆแล้วพอมันเป็นกิริยาช่วยมันกลับไม่ได้แปลอะไรเลยแต่แค่นำมาช่วยวางไว้ก่อนหน้ากริยาหลักใช้ในบาง Tense

Image Definition of Verb to Have in English Grammar
Image gives example sentences of verb to have
เรื่องคำกริยาในโพสต์นี้เป็นเพียงแค่ขั้นพื้นฐานพอให้ทุกคนเข้าใจ ครูอิ๋มจะมาอธิบายเกี่ยวกับคำกริยานี้อีกในระดับที่ยากขึ้นมากอีกในครั้งหน้านะคะ
 

ที่สำคัญสำหรับผู้เริ่มต้น คำกริยานั้นอยู่ในหัวข้อเรื่อง Parts of Speech (ชนิดของคำ) ซึ่งมีอยู่ 8 ชนิด

 

หากใครที่สนใจอ่านบทความเกี่ยวกับแกรมม่าภาษาอังกฤษหรือทริคการใช้ภาษาอังกฤษอื่นๆ สามารถติดตามได้ที่ Social Media (ดูด้านล่าง)

Kru Eim

Kru Eim

ครูอิ๋ม ปัจจุบันเป็นติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า 14 ปี และเป็นเจ้าของเพจ Master Student ผลิตสื่อวีดีโอสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับนักเรียนในประเทศไทยและนักเรียนจากทั่วโลก ซึ่งครูอิ๋มจบการศึกษาเกี่ยวการการสอนโดยตรงในระดับปริญญาโท สาขาวิชาสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (TEFL) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเกียรตินิยมอันดับ 1 คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรี